Handelsbetingelser

For indkøber:

Det er helt frit og uden forpligtigelser at bevæge sig rundt på Produktionsbasen.dk, men såfremt der skal fortages søgninger blandt leverandørerne, kræver det at I opretter et Login. I vil forblive anonyme og vil ikke kunne kontaktes af leverandørerne gennem vores system. Vi vil løbende udvikle siden og finde flere og flere relevante leverandører som vil gøre din hverdag som indkøber lettere. Max 1 gang pr. måned og kun når det er vigtigt, vil vi udsende nyhedsmail, om nye leverandører, nye markedsområder mv. Vi vil gøre alt for ikke at forstyrre din travle hverdag – rigtig god fornøjelse.

For leverandør:

Produktionsbasen forpligter sig at markedsføre leverandøren på den bedst mulige måde uden at forfordele den ene leverandør frem for den anden. Søgeresultaterne vil komme i fuldstændig tilfældig rækkefølge afhængig af søgekriterierne. Produktionsbasen vil til stadighed forsøge at finde og markedsføre sig over for kunder til leverandørerne, dvs. at vi bliver et eksternt salgsorgan over for jeres virksomhed. Leverandørens opgaver er at give de sande og relevante oplysninger der sikrer at leverandørprofilen kan fremstå med de rigtige søgekriterier oplysninger og skal levere logo og profilmaterieale til fri afbenyttelse på Produktionsbasen.dk. Såfremt der på nogen måde ændres i kompetencer eller kontaktoplysninger skal disse meddeles produktionsbasen.dk

Leverandøren vil til en hver tid kunne søges blandt leverandørerne, og der vil blive linket op til dennes hjemmeside. Såfremt leverandøren linker op til Produktionsbasen.dk vil det blive værdsat. En forudsætning for samarbejdet er at parterne frit kan udveksle information og ideer, hvilket sker under den klare forventning om, at dette sker i fortrolighed, og at den anden part ikke misbruger denne information til formål, der ligger uden for nærværende samarbejde.

Produktionsbasen.dk formidler kun kontakten mellem indkøb og leverandør. Enhver tvist der på nogen måde må opstå i samhandlen mellem disse, er uden for vores ansvarsområde.

Vi ser frem til samarbejdet!

TOP